Oceňování nemovitostí

iconZpracováváme cenové posudky pro veškeré potřeby klientů.
 
Základními druhy ocenění jsou znalecké posudky pro daňové účely a odhady obvyklé (tržní) ceny.
 
Posuzujeme ceny nemovitostí všech běžných typů a velikostí.

CSS Template

Posudek ceny nemovitosti

se pořizuje pro různé účely:

 • převod vlastnictví nemovitosti

 • daň z převodu

 • vypořádání dědictví, dědická daň

 • vypořádání společného jmění manželů

 • vypořádání spoluvlastnictví

 • vklad nemovitosti do firemního majetku

 • dražby a exekuce

a řada dalších...

Zvláštním typem ocenění je posudek technického zhodnocení stavby provedenými úpravami, nutný v celé řadě případů jako podklad pro účetnictví.

Příslušné ocenění Vám zpracujeme rychle a kvalitně, za příznivé ceny. Vzhledem k velkému rozsahu typů nemovitostí, jejich velikosti, stavu a různému množství dostupných podkladů stanovujeme ceny individuálně dohodou s klientem.

Pro odhad nemovitosti potřebujete

Základní podklady:

 • doklad o nabytí vlastnictví, typicky kupní smlouva, případně prohlášení vlastníka


 • doklad o omezení vlastnických práv (smlouva o zřízení věcného břemene), pokud je k dispozici


 • doklad nebo informace o stáří nemovitosti

 • seznam provedených úprav, modernizací, nástaveb či přístaveb, včetně doby provedení a případně i vynaložených finančních nákladůNásledující podklady nejsou nezbytné, ale zpracování posudku usnadní. Znalec je může pořídit sám, včetně zaměření rozměrů nutných pro posouzení.

 • starší znalecké posudky

 • výkresová dokumentace

 • výpis z katastru nemovitostí

 • kopie snímku katastrální mapy

Pro ocenění je v každém případě nutná prohlídka nemovitosti.