Znalecký posudek

iconVětšinu zakázek tvoří řešení a odstraňování již vzniklých problémů. Prokazujeme oprávněné nároky poškozené strany a prosazujeme jejich plnění.

Posudky zpracováváme pro všechny běžné typy staveb jako jsou byty, rodinné domy, obytné budovy, polyfunkční domy, úřady, stavby pro obchod, průmyslové stavby nebo nákupní centra.

CSS Template

Soudní znalec běžně řeší:

 • nekvalitní provedení stavby nebo její části

 • vyčíslení výše škod v důsledku vad

 • spory ohledně cen stavebních prací

 • záměnu stavebních materiálů

 • oprávněnost víceprací a jejich ceny

 • výpočty technického zhodnocení staveb

 • zjišťování skrytých vad

 • spory mezi zhotoviteli staveb a subdodavateli

 • neoprávněné požadavky na zhotovitele staveb

Znalecké posudky které pro Vás můžeme zpracovat:

 • znalecký posudek kvality stavby

 • znalecký posudek ceny stavebních prací

 • inspekci stavebně technického stavu nemovitosti

 • návrh na odstranění vad a poruch, včetně sanace vlhkosti

 • znalecký posudek o ceně nemovitosti

a další podle konkrétních požadavků.

   tel.  604 241 092
   e-mail: threal@threal.cz