Reference

iconRozsah problémů na stavbách je velmi široký, a vynalézavost účastníků výstavby v jejich "vyrábění" zřejmě nevyčerpatelná.

Pro představu výpis některých zakázek, na kterých jsme se naučili něco nového a získali další zkušenosti, které využíváme ve prospěch našich zákazníků.

CSS Template

Příklady řešených vad

Výběr z realizovaných posudků

  • 2012

Cena úprav objektu restaurace se sálem provedených nájemníkem, podklad pro spor s majitelem objektu, Klatovy
Vady rekonstrukce střech horského hotelu, posudek pro soud, Karlovy Vary
Posouzení průtahů a dalších problémů na stavbě způsobených investorem, střední Čechy
Vadné provedení repase oken stylové vily, Beroun
Oprávněnost a cena víceprací na rekonstrukci místních komunikací, Písek
Posouzení kvality fasád souboru bytových domů, interní podklad pro zhotovitele, Praha
Vady provedení vily v developerském projektu, objem 20 mil. Kč, Praha
Kvalita dlažby zahraničního výrobce, posudek pro hobbymarket, Plzeň


  • 2011

Vady provedení bazénu v rodinném domě, spor mezi generálním zhotovitelem a zhotovitelem bazénu, Praha
Vady provedení několika bytových domů, Magistrát města Plzně
Poškození secesní vily nevhodnou úpravou střechy jedním ze spoluvlastníků, Mariánské Lázně
Vady provedení několika rodinných domů a náklady na odstranění vad, spor s developerem, Praha
Trhliny ve stěnách v důsledku blízké stavby a cena uvedení do řádného stavu, hotel v Plzni
Příčiny padání omítek v novostavbě bytového domu, spor mezi generálním zhotovitelem a zhotovitelem omítek, Plzeň
Kvalita provedení hydroizolací bytového domu, Karlovy Vary
Kvalita provedení zimní zahrady u rodinného domu, Aš


  • 2010

Cena rekonstrukce zemědělské usedlosti (předražení prací), Tábor
Příčiny havárie podzemní plastové jímky na dešťovou vodu, servisní středisko zemědělských strojů, Tachov
Příčiny tvorby plísní v bytě, Praha
Příčiny průsaků plochou střechou nového bytového domu a určení nákladů na odstranění vad, Praha
Cena rekonstrukce historického domu po požáru, spor s pojistné plnění, Domažlice
Vady balkónů a vyčíslení nákladů na jejich odstranění, bytový dům 55 b.j., Praha
Zjištění příčin průsaků vody do suterénu RD a návrh na sanaci, Průhonice
Cena zemních prací při výstavbě logistického střediska, podklad pro zhotovitele, Karlovy Vary
Zjištění a dokumentace vad, novostavba objektu pro podnikání, Praha
Zjištění vad projektu bytového domu, magistrát města, ČR


  • 2009

Příčiny tvorby trhlin v železobetonové podlaze, obchodní centrum, Příbram (spor mezi zhotovitelem a subdodavatelem)
Posouzení odchylek rozměrů místností, novostavba rodinného domu, Plzeň
Příčiny poškození střešní krytiny, řadové rodinné domy, Železná Ruda (spor mezi zhotovitelem a subdodavatelem)
Zjištění vad společných prostor a vyčíslení nákladů na jejich odstranění, bytový dům 80 b.j., Praha
Zjištění vad střechy, rodinný dům, Klatovy
Cena za provedení spodní stavby bytového domu (předražení prací), Praha
Posouzení kvality bytového domu, Domažlice
Posudek ceny rozestavěného výrobního objektu, 180 mil. Kč, Kadaň
Zjištění příčin propadnutí stropu v činžovním domě, Praha
Zjištění vad a vyčíslení nákladů na jejich odstranění, rodinný dům, Beroun
Kontrola dokončenosti jednotlivých bytů, apartmánový dům, Šumava
Posouzení kvality výměny oken v DPS, Plzeňsko, Městský úřad


  • 2008

Kvalita fasády z lícových cihel, rodinný dům
Technické zhodnocení objektu úpravami, budova vysoké školy; soukromá VŠ, Praha
Posouzení rozsahu a ceny provedených prací, průmyslový areál; výrobní podnik - a.s.
Kvalita zateplení fasády, rodinný dům
Kvalita provedení střechy, rodinný dům
Vady rekonstrukce bytového jádra, byt v panelovém domě, Chomutov
Kvalita provedení dřevěných podlah, rodinný dům
Kvalita sanace vlhkého objektu, bytový dům; společenství vlastníků, Plzeň
Zjištění vad stavby, novostavba bytového domu; společenství vlastníků, Praha
Vady zateplení fasády, novostavba bytového domu; společenství vlastníků, Praha


  • 2007

Příčiny tvorby trhlin ve stěnách, novostavba bytového domu, Praha
Stanovení výše škody vzniklé zřícením části bytového domu, posudek pro soud, Klatovy
Kvalita vnitřních omítek, novostavba hotelu, Plzeň
Zjištění příčin rosení nových oken; byty, rodinné a bytové domy
Kvalita provedení bytu, novostavba bytového domu, Praha
Vady provedení obkladů a dlažeb v koupelnách, rodinný dům, Klatovy


  • 2006

Zjištění a posouzení vad ploché střechy - plocha 20.000 m2, obchodní centrum, Praha
Zjištění vad hrubé stavby a návrh jejich odstranění; rodinný dům
Příčiny průsaků do suterénu a návrh sanace, novostavba bytového domu
Vady hydroizolace a návrh opatření, řadové rodinné domy - novostavba, Praha