Sanace vad a poruch

iconPokud jsou na stavbě zjištěny vady nebo poruchy, další důležitou otázkou je způsob jejich odstranění a cena těchto prací.

Zpracujeme Vám odborný návrh na odstranění vad včetně finanční kalkulace, takže budete mít veškeré podklady pro rozhodnutí o dalším postupu.

CSS Template

Co vlastně jsou sanace staveb?

Pojem sanace znamená odborné odstranění vad a poruch staveb. Na rozdíl od běžné opravy je sanace komplexní a náročnější na přípravu i provedení.

Při sanacích staveb se většinou používají moderní stavební materiály - tzv. stavební chemie. Často se také využívají speciální stavební práce, například injektáže.

Každé sanaci musí předcházet podrobný průzkum, na jehož základě se určí příčina nežádoucího jevu který má být odstraněn. Provedení sanačních prací bez odpovídajícího průzkumu je většinou neúspěšné a často původní problém pouze zhorší.

V oblasti sanací staveb zajišťujeme:

  • Provedení stavebně-technického průzkumu

  • Zpracování sanačního návrhu

  • Zvláštní specializace na sanaci vlhkých staveb, odstraňování vlhkosti a sanace hydroizolací


  • Spolupráce při výběru vhodného dodavatele sanačních prací

  • Odborný dozor nad prováděním prací


   tel.  604 241 092
   e-mail: threal@threal.cz